Skip to main content

Strojarstvo

  • Ekološke tehnologije
    i obnovljivi izvori
    energije
Odsjek za strojarstvo

Strojarstvo kao imperativ budućnosti

strojarstvo je temelj tehnike i proizvodnje

Pronađi svoj profesionalni put

usvoji moderna znanja i vještine

Riješi zadani inženjerski problem

primjenom stečenih metoda i uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata

Primijeni načela etike i etičke odgovornosti

 za razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

Kompetencije

Rješavanje određenih zadataka iz područja strojarstva

primjena osnovnih i specijalističkih znanja

Oblikovanje tehničkih procesa u strojarstvu

kriteriji za dimenzioniranje

Izgradnja tehničkih sustava

kroz planiranje, dimenzioniranje i održavanje

Priprema za profesionalnu karijeru

u vrlo zahtjevnim i složenim područjima

Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije
Partneri na projektu

Akuo Energy Med
Lama
Ericsson Nikola Tesla
Cemex Hrvatska
Delić dielektrik
Deltron

Nositelj projekta

Sveučilište u Splitu
Odjel za stručne studije

Praksa na odsjeku strojarstva
Slaven Šitić, dipl.ing. viši predavač.
 
Ured za provođenje prakse
Petar Roje, dipl. ecc.       

Izradu internetske stranice projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Odjela za stručne studije