Skip to main content

Home

 • STRUČNA PRAKSA
  Odjel za stručne studije
  Sveučilišta u Splitu
O projektu

Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije

 

Korisnik: 

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za stručne studije, Kopilica 5, 21000 Split

 

Partneri na projektu: 

 • Akuo Energy Med d.o.o.
 • ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
 • CEMEX Hrvatska d.d.
 • LAMA d.o.o.
 • Delić Dielektrik d.o.o.
 • DELTRON d.o.o.

 

Kratak opis projekta: 

Projekt Unaprjeđenje i provedbe stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije (SOSS) ima za cilj uspostavu službe za stručnu praksu čijim operativnim djelovanjem bi se unaprijedile usluge potpore studentima, poboljšali modeli stručne prakse, ojačali kapaciteti SOSS-a te razina znanja i vještina studenata.

Svrha projekta je unaprijediti postojeće programe, kvalitetu studija i kompetencije studenata potrebne za završavanje studija i izlazak na tržište rada. Osim toga projektom se želi ojačati suradnju s poslovnim sektorom uključenjem partnera u njegovu implementaciju.

Projekt je svojim aktivnostima usmjeren na nastavno i nenastavno osoblje te studente preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Projektom će se

 1. uspostaviti služba za stručnu praksu,
 2. osigurati administrativna podrška za provedbu stručne prakse
 3. modernizirati interni kapaciteti SOSS-a
 4. ojačati kompetencije nastavnog osoblja
 5. unaprijediti nastavni programi
 6. razviti kompetencije studenata kroz nastavu i praksu
 7. ojačati odnosi s poslodavcima

Zahvaljujući implementaciji projekta znatno će se unaprijediti uvjeti za stručnu praksu, osnažiti će se suradnja s poslovnim sektorom te omogućiti studentima stjecanja znanja koje odgovaraju potrebama tržišta rada.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 

Ukupna vrijednost projekta je 3.318.660,09 HRK od čega je EU sufinanciranje 100 % odnosno iznosi 3.318.660,09 HRK.

 

Razdoblje provedbe projekta: 

od 09.03.2020. do 09.03.2023.

 

Kontakt osobe za više informacija: 

dr.sc. Marko Vukšić, prof.v.š.t.z.                                                                                                                            e-mail: marko.vuksic@oss.unist.hr
 
Petar Roje, dipl. ecc.       

Linkovi: 

Usavršite stečena znanja u radnom okruženju

Učenje kroz rad

kroz projekt omogućujemo
Stručno savjetovanje

Podrška studentima u odabiru područja i kompanije za provođenje prakse od strane iskusnog osoblja.

Raznovrsne radionice

Jačanje kompetencije studenata putem interaktivnih predavanja vođenih od strane domaćih i stranih predavača.

Visokotehnološka vježbališta

Novoopremljeni laboratoriji na raspolaganju studentima koji provode praksu.

Usavršavanje osoblja

Specijalizirani tečajevi u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu za dodatno obrazovanje u struci.

Terenska nastava

Upoznavanje tehnologija kroz posjete kompanijama koje koriste napredne tehnološke procese.

IKT sustav

Razvoj naprednog softvera za praćenje i provedbu nastave na Odjelu za Stručne Studije.

O PROJEKTU
Suradnja s poslovnim sektorom

Sudjeluje 550 studenata, 25 profesora, 20 pozvanih predavača i 6 kompanija

Podrška Europske unije

Projekt je u cijelosti financiran od strane europske unije u iznosu 3.318.660,09 kn.

Održivi razvoj

Promičemo društveno i ekološki odgovorno poslovanje kod studenata kao budućih zaposlenika.

Odjel za stručne studije

Priprema za tržište rada

Odjel za stručne studije (OSS) je nastavna sastavnica  Sveučilišta u Splitu (UNIST) preko koje UNIST neposredno ustrojava i izvodi stručne studije te razvija stručnu djelatnost u znanstvenim područjima društvenih i tehničkih znanosti. OSS ustrojava i izvodi stručne studije – preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij. Odjel danas ima pet odsjeka: odsjek za Elektrotehniku, odsjek za Računarstvo, odsjek za Strojarstvo, odsjek za Menadžment u Trgovini i Turizmu i odsjek za Računovodstvo i financije. Trenutno na odjelu studira preko 2000 studenata. Svi studenti su uključeni u programe stručne i specijalističke prakse.

 

OSS Kopilica 5
studentska praksa

Otvorene prijave za poslodavce!

Ukoliko ste voljni ponuditi studentsku praksu našim studentima s ciljem usavršavanja njihovog znanja pozivamo vas da sudjelujete u našem programu stručne prakse ispunjavanjem sljedećeg formulara.

Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije
Partneri na projektu

Akuo Energy Med
Lama
Ericsson Nikola Tesla
Cemex Hrvatska
Delić dielektrik
Deltron

Nositelj projekta

Sveučilište u Splitu
prof. dr.sc. Dragan Ljutić
Odjel za stručne studije
dr.sc. Petar Pepur, viši predavač

Voditelj projekta

dr.sc. Marko Vukšić, prof. v. š. t. z.
e-mail: marko.vuksic@oss.unist.hr

Ured za provođenje prakse:

Petar Roje, dipl. ecc.       
e-mail: proje@oss.unist.hr

Izradu internetske stranice projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Odjela za stručne studije.

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr