Skip to main content

Elektrotehnika

  • Danas
    student,
    profesionalac
    sutra!
Odsjek elektrotehnike

Učenje kroz praksu

Laboratoriji-vježbališta

Nastava na odsjeku elektrotehnike  provodi se na način da student stečena teorijska znanja u što realinijim uvjetima pretoči u praksu. U tu svrhu uspostavljeno je jedanaest laboratorija-vježbališta. Projektom je predviđeno opremanje dva vježbališta tehnološki najsuvremenijom opremom. 

Laboratorij proširene i virtualne stvarnosti

Projektom je predviđeno unaprjeđenje laboratorija suvremenom opremom koja je dostupna na tržištu za rad i razvoj u području virtualne stvarnosti. Oprema će omogućiti održavanje studentske prakse i programa usavršavanja. Voditelj laboratorija je dr.sc. Barbara Džaja, viši predavač

Laboratorij mikrovalne tehnike

Projektom su osigurana sredstva za unaprjeđenje laboratorija telekomunikacija. Oprema je namjenjena za edukaciju te za izvođenje studentske prakse kao i za programe cjeloživotnog učenja. Voditelj laboratorija je dr.sc.Winton Afrić, prof.vš.t.z.

Kompetencije

Jačanje kompetencija studenta i nastavnog osoblja

Terenska nastava

Usavršavanje studenta i nastavnika provodi se stručnim ekskurzijamam kojima je predviđeno posjetiti poduzeća koja koja se bave proizvodnjom opreme i softvera iz područja elektrotehnike. Planirana je posjeta i postrojenjima za proizvodnju energije kako iz klasičnih izvora tako i iz obnovljivih.

Specijalistički tečajevi

Kroz organizirane posjete nastavnici se educiraju o tome na koji način se provodi stručna prakse na sličnim institucijama. Predviđeno je i pohađanje specijalističkih tečajeva i radionica u cilju napredovanja i širenja spoznaja.

Pozvani predavači

Projektom je predviđeno usavršvanje nastavnog osoblja i studenata kroz više predavanja koja će održati renomirani predavači iz Republike Hrvatske i iz EU

realizacija

Provođenje prakse

Na odjelu

Stručna i specijalistička praksa provode se, sukladno potrebama,  u laboratorijima odsjeka. Student koji je zainteresiran za praksu obavještava o tome voditelja stručne prakse na odsjeku te ured gdje će dobiti sve potrebne informacije. Nastavnik koji ima planiranu stručnu praksu to oglašava na Moodle-u.

Projektni partneri

Student koji želi obavljati praksu kod projektnih partnera o toj namjeri obavještava ured te tamo može dobiti sve potrebne informacije i dokumentaciju.

Poduzeća koja su nastavna baza odjela

Student koji želi obaviti praksu kod vanjske firme, po vlastitom izboru, o tome obavještava voditelja stručne prakse na svom odsjeku te ured gdje će dobiti sve informacije i cjelokupnu dokumentaciju.

Nositelj projekta Sveučilište u Splitu Odjel za stručne studije
Partneri na projektu

Akuo Energy Med
Lama
Ericsson Nikola Tesla
Cemex Hrvatska
Delić dielektrik
Deltron

Nositelj projekta

Sveučilište u Splitu
Odjel za stručne studije

Praksa na odsjeku za elektrotehniku
Silvano Jenčić, viši predavač
e-mail: sjencic@oss.unist.hr
 
Ured za provođenje prakse
Petar Roje, dipl. ecc.       
e-mail: proje@oss.unist.hrIzradu internetske stranice projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Odjela za stručne studije